Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji handlowych oraz marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez EVTECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 59, 32-400 MYŚLENICE, KRS 0001038472.

Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu lub e-mail jest dobrowolne, jakkolwiek niezbędne do przekazania przezEVTECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 59, 32-400 MYŚLENICE treści marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez EVTECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 59, 32-400 MYŚLENICE. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać (wycofać) wyrażone zgody.

Odwołanie (wycofanie) zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed tym faktem. Zgoda ADO * Administratorem podanych danych osobowych jest EVTECHNIK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 59, 32-400 MYŚLENICE NIP: 6812099279, KRS: 0001038472 dalej zwany Administratorem. Podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym oraz przekazywane w ramach przesyłanej korespondencji przetwarzane będą celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w celu prowadzenia marketingu produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji, a następnie w celach archiwizacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora wyłącznie podmiotom zapewniającym na jego rzecz obsługę techniczną i informatyczną (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych, a także ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach i zakresie określonym w RODO.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podane w formularzu dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będę profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Kontakt do Administratora danych: UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 59, 32-400 MYŚLENICE, e-mail: biuro@evtechnik.eu