SMART HOME CHARGE

„SHC” to funkcja zapobiegająca przeciążeniu przyłącza energetycznego, z którego zasilana jest stacja ładowania samochodu elektrycznego. Układ SHC zarządza płynnie mocą obiektu i stacji, aby wykorzystać możliwie największą dostępną moc do ładowania bez ryzyka przekroczenia mocy przyłączeniowej.

Moduł SHC przeznaczony jest do instalowania w wybranym miejscu instalacji elektrycznej. Zabudowa modułowa umożliwia montaż w istniejących rozdzielnicach, tablicach elektrycznych oraz dedykowanych rozdzielnicach TEV. Płynne zarządzanie mocą może odbywać się na poziomie całego obiektu lub dla wybranego obszaru.

Moduł SHC umożliwia zarządzanie jedna przydomową stacją ładowania oraz wieloma stacjami ładowania w jednym czasie na parkingach wielostanowiskowych, np. w budownictwie wielorodzinnym, obiektach biurowych czy przestrzeni publicznej.

Dobór wariantu modułu SHC uzależniamy od całkowitej dostępnej mocy do ładowania oraz planowanej liczby stacji ładowania na obiekcie.

Zasada działania

Za funkcję Smart Home odpowiada sterownik stacji ładowania EVCC02. Sterownik odczytuje na bieżąco wskazania elektronicznego licznika energii kontrolującego pobór mocy EM1/EM1 CT z przyłącza energetycznego lub wybranej sekcji instalacji elektrycznej.

Kiedy obciążenie prądowe którejkolwiek z faz przekracza ustawiony limit, sterownik natychmiastowo redukuje prąd ładowania pojazdu, w taki sposób, aby obciążenie faz spadło poniżej limitu. Zmniejszenie obciążenia przyłącza skutkuje zwiększeniem prądu ładowania. W ten sposób sterownik EVCC02 z funkcją Smart Home Charge zapewnia efektywne wykorzystanie wolnej mocy przyłącza do ładowania pojazdu, a zarazem chroni instalację przed zadziałaniem zabezpieczeń nadprądowych.

Moc ładowania jest ograniczana skokowo, a zwiększana stopniowo. W przypadku przekroczenia poziomu ograniczenia przez odbiorniki domowe ładowanie pojazdu zostaje zawieszone.